2020.A. KUTSE-EKSAMITE INFO: ÕMBLEJA, TASE 3

 

2020.A. KUTSE-EKSAMITE INFO: ÕMBLEJA, TASE 3


Eksami aeg ja koht: 28.jaanuar, kell 10.00,  Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1, Tartu
 
Eksamikomisjoni esimees: Maive Sein
Liikmed: Jelena Avvo, Lade OÜ
              Klaarika Nuuma, M.A.S.I. Company

Asendusliige: Ruta Rannala/ ERTL

Kooli esindaja: Liivi Lõhmussaar
 


Eksamitööde üldhindamine toimub 31.jaanuaril ERTL kontoris kl.14.30, eksamikomisjoni ja Kutsekomisjoni  esindajate poolt.


Avalduste ja dokumentide vastuvõtt:

Koolilõpetajate avaldused registreerib kool; ERTL-le  esitatakse kooli teatis. Muude taotlejate avaldused ja dokumendid esitatakse taotleja poolt.

Allkirjastatud avaldused jm dokumendid tuleb esitada kas tähitud kirjaga või digiallkirjaga kinnitatult elektronposti teel 

hiljemalt 13. jaanuaril, enne kl. 17.00 järgmistel kontaktandmetel:

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit,  Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn 

E-post: info@textile.ee

Tasu suurus kutse andmisega seotud kulude katteks: 
73 eurot koolilõpetajatele ja 247.07 eurot muudele taotlejatele. Tasule ei rakendu käibemaks.

Maksekorraldus või selle koopia kutse omistamisega seotud kulude tasumise kohta tuleb esitada koos avalduse ja muude dokumentidega. 

Maksekorralduse rekvisiidid:

EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT
SWEDBANK AS,  arvelduskonto  EE612200001120068086