2021.A. KUTSE-EKSAMITE INFO: ÕMBLEJA, TASE 3

2021.A. KUTSE-EKSAMITE INFO: ÕMBLEJA, TASE 3


Eksami aeg ja koht: 26. jaanuar, kell 14.00,  Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1, Tartu
 
Eksamikomisjoni esimees: Ruta Rannala, ERTL

Liikmed: Jelena Avvo, Conectra OÜ

               TBC

Kooli esindaja: Liivi Lõhmussaar


Eksamitööde üldhindamine toimub 29. jaanuaril ERTL kontoris kl.14.30, eksamikomisjoni ja ERTL Kutsekomisjoni  esindajate poolt.


Avalduste ja dokumentide vastuvõtt:

Koolilõpetajate avaldused registreerib kool; ERTL-le  esitatakse kooli teatis.