Seitse olulist põhjust, miks ettevõtted liituvad ERTL-ga

14.01.2015

1. Informatsiooni ja statistika vahendamine valdkonnas toimuva kohta: õigusloome,  EL ja riiklikud toetusmeetmed, koolitused, T&A projektid jne.

2. Kutse- ja kutsekõrghariduse arengu toetamine: kutseeksamite korraldamine, kutsestandardite loomine, õppeprogrammide uuendamine, uute õppekavade konsulteerimine. T&A  ja innovatsiooni ning ressursisäästliku tootmise edendamine.

3. Koostöö Eesti välisesindustega uute potentsiaalsete klientide leidmiseks liikmesettevõtetele. Euroopa Liidu ja  huvipakkuvate uute turgude väliskaubanduspoliitika seire.

4. ERTL korraldab kaks korda aastas liikmesettevõtete juhtide ja spetsialistide kohtumisi ning seminare.

5. Liit on keskpunktiks liikmete-vahelise informatsiooni vahendamisel (tellimused, materjalid, seadmed, personalivajadus jne).

6. Eesti ja Euroopa Liidu seadusloome mõjutamine ettevõtjatele kasulikus suunas koos teiste majandusharude liitudega.

7. ERTL arendab suhteid rõiva- ja tekstiilitööstuse liitudega riikides, kus on meie sektori majandushuvid.