Õmbleja 1. taseme kutsetunnistuse taotlejad 2016
14.04.2016

Õmbleja 1. taseme kutseeksam toimub 30. mail 2016. aastal algusega kell 11.00 Tallinna Tööstushariduskeskuses.
Hindamiskomisjoni esimees on Sirje Riimaa.


Õmbleja 1. taseme kutseeksamile kutsetunnistuse taotlejad:
 
Tallinna Tööstushariduskeskus
Liis Kalda
Marili Lilleõis
Laura Saks
Venera Smirnova
Anna Suija
Katri Teesalu
Riina Tõniste
Vootele Vaher
Airen-Anett Vaino
 
Narva Kutseõppekeskus
Ljubov Fomina
Julia Koltsova
Irina Neiman
Alesja Proskurina
 
Tartu Kutsehariduskeskus
Liisi Kume
Kristi Kõiv
 
Praktik Cum Laude
14.04.2016

Hea ettevõtja!
 
On hea meel teatada, et Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkurss „Praktik Cum Laude“ on täies hoos ning kutsun teidki väärt algatusega liituma!
 
Konkursi eesmärk on tähtsustada tudengite ja kutseõppurite seas praktikat kui olulist sammu tööelus ja karjääris. See päädib sügisel parimate praktikantide valimisega kahes kategoorias – parim praktikant kutseõppes ja parim praktikant kõrghariduses.
 
Konkursile saavad tänavu kandidaate esitada toiduainete tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted, kaubandusettevõtted, rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevad ettevõtted, metsa- ja puidutööstuse ettevõtted, hotellid ja restoranid. Iga ettevõte saab konkursile esitada kuni kaks kandidaati: ühe kandidaadi kutseõppe ja ühe kandidaadi kõrghariduse kategoorias.
 
Konkursil osalemine on hea võimalus end noorte seas reklaamida ning näidata end kui missioonitundega ettevõtet, kes panustab aktiivselt järelkasvu koolitamisse. Kutsun teid üles juba praegu praktikante oma ettevõttes vaatama ja hindama selle pilguga, keda sooviksite omalt poolt nominendiks esitada. Kandidaate on võimalik esitada 9. septembrini 2016, täites ankeedi ja saates selle meiliaadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
 
Lisaks praktikantide esitamisele kutsun teid üles kampaania jooksul praktikateemadel aktiivselt kaasa rääkima. Kampaaniat saadab aktiivne kommunikatsioonikampaania nii meedias kui ka konkursi Facebooki lehel, kus soovime jagada ettevõtjate kogemuslugusid praktikantidega, ettevõtjate praktilisi soovitusi praktikantidele, infot praktikavõimaluste kohta. Olete oodatud oma kogemust jagama, kuna nii saame teie ettevõtet kui praktikabaasi ja tööandjat noorte seas reklaamida.
 
Kuna kavandame Facebooki lehel ka erinevaid praktikateemalisi auhinnamänge, on väga oodatud auhinnad, mille abil mängudest osavõttu motiveerida. Kui soovite meiega jagada oma kogemusi praktikantidega või toetada meie projekti auhindadega, palun sellest teada anda meiliaadressil: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
 
Lisainfot kampaania kohta saab lugeda Tööandjate Keskliidu kodulehel, kust leiab ka ankeedi kandidaatide esitamiseks ning detailse ülevaate konkursi korraldusliku poole kohta: http://www.employers.ee/uudised/praktik-cum-laude-parima-praktikandi-konkurss/
 
Parima praktikandi tunnustuse saanud õppurid saavad auhinnaks Estonian Business Schoolilt karjäärinõustamise ja võimaluse läbida omal valikul 6 EAP ulatuses aineid või kursuseid. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.
 
Parimate soovidega
Toomas Tamsar
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
 
Lisainfo:
GEA OTSA (kommunikatsioonijuht)
Mob: 526 6464
Tel: 699 9308
E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Koduleht: www.employers.ee
Aadress: Kiriku 6, 10130 Tallinn
 
Õmbleja 1. taseme kutseeksamid 2016
09.02.2016

Õmbleja 1. taseme kutseeksamid 2016. aastal

Õmbleja 1. taseme kutseeksam toimub 30. mail kell 11.00 Tallinna Tööstushariduskeskuses.

Kutseeksamite hindamiskeskused on järgmised:
·         Tallinna Tööstushariduskeskus (30.05)
·         Tartu Kutsehariduskeskus
·         Narva Kutseõppekeskus

Kutseeksam toimub hindamiskeskuses, kus on vähemalt 10 kutse-tunnistuse taotlejat. Vähema kutsetunnistuse taotlejate arvu korral, koondatakse taotlejad ühte või kahte hindamiskeskusesse.
 
Õmbleja 1. taseme tõendamine toimub kirjalike teadmiste hindamise (test) ja oskuste hindamise (proovitöö) alusel.
Proovitööde ühine hindamine toimub 2. juunil.
 
Kutseeksamile registreerumiseks tuleb esitada avaldus koos nõutavate dokumentidega Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidule hiljemalt 4. aprilliks.
Avalduse ja CV vormi saab välja trükkida ERTL kodulehelt.

Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks vajalikud dokumendid:
·         Avaldus
·         Isikut tõendava dokumendi koopia
·         Haridust tõendava dokumendi koopia
·         Vormikohane CV
 
Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi 10 kalendripäeva jooksul pärast esitamise tähtaega, hindab nende alusel taotleja sobivust vastava kutsekvalifikatsiooni tasemele ning otsustab, kas taotleja lubatakse eksamile.
 
Kutsekvalifikatsiooni omistamine või mitteomistamine tehakse taotlejale teatavaks 10 kalendripäeva jooksul pärast kutseeksami sooritamist.

 
 
Meelis Virkebau
 
Juhatuse esimees
Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit
 
Seitse olulist põhjust, miks ettevõtted liituvad ERTL-ga
14.01.2015
1. Informatsiooni ja statistika vahendamine valdkonnas toimuva kohta.
2. Kutse- ja kutsekõrghariduse arengu mõjutamine: kutseeksamite korral-damine, kutsestandardite loomine, õppeprogrammide uuendamine, koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga riikliku kutseõppe erialade ja finant-seerimise osas.
3. Koostöö Välisministeeriumi ja Eesti saatkondadega uute potentsiaalsete klientide leidmiseks liikmesettevõtetele. Lisaks Euroopa Liidu väliskau-banduspoliitika seire.
4. ERTL korraldab kaks korda aastas liikmesettevõtete juhtide kokku-saamisi ja seminare.
5. Liit on keskpunktiks liikmete vahelise informatsiooni liikumisel (tellimused, materjalid, seadmed, personali vajadus jne).
6. Eesti ja Euroopa Liidu seadusloome mõjutamine ettevõtjatele kasulikus suunas koos teiste majandusharude liitude ja Eesti Tööandjate Keskliiduga.
7. ERTL arendab suhteid rõiva- ja tekstiilitööstuse liitudega riikides, kus on meie tööstuste majandushuvid.
Liikmelisus annab võimaluse oma arvamus kuuldavaks teha ja riigi otsuseid mõjutada!

 

Meelis Virkebau
Juhatuse esimees
Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit

 
Tallinna Tehnikakõrgkool teostab testimisi
01.01.2015