2019.a. kutse-eksamite info: õmbleja, tase 3

 
Õmbleja, tase 3 kutseeksam 
 
Eksami aeg ja koht: 01.veebruaril k.a.,  kell 10.00,  Tartu Kutsehariduskeskus
 
Eksamikomisjoni esimees: Maive Sein/ Nurme Production, või Sirje Riimaa/Baltika Grupp
Liikmed: Anźelika Mullaste/ Hilding Anders Balti
                Riina Tenno/ Tallinna THK
                Ruta Rannala/ ERTL
Kooli esindaja: Liivi Lõhmussaar
 

Eksamitööde üldhindamine algab 14.30, eksamikomisjoni ja Kutsekomisjoni  esindajate poolt.


Avalduste ja dokumentide vastuvõtt:

Koolilõpetajate avaldused registreerib kool; ERTL-le  esitatakse kooli teatis. Muude taotlejate avaldused ja dokumendid esitatakse taotleja poolt.

Allkirjastatud avaldused jm dokumendid tuleb esitada kas tähitud kirjaga või digiallkirjaga kinnitatult elektronposti teel 

hiljemalt 24. jaanuaril, enne kl. 17.00 järgmistel kontaktandmetel:

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit,  Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn 

E-post: info@textile.ee


Tasu suurus kutse andmisega seotud kulude katteks: 
73 eurot koolilõpetajatele ja 247.07 eurot muudele taotlejatele. Tasule ei rakendu käibemaks.

Maksekorraldus või selle koopia kutse omistamisega seotud kulude tasumise kohta tuleb esitada koos avalduse ja muude dokumentidega. 

Maksekorralduse rekvisiidid:

EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT
SWEDBANK AS,  arvelduskonto  EE612200001120068086