Liidust

MTÜ EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT (ERTL) on loodud 21.jaanuaril 1998.aastal ja tema eelkäija oli EESTI RÕIVATOOTJATE LIIT (asut. 19.mail 1993.aastal).

ERTL on rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhieesmärgiks on rõiva- ja tekstiilitööstuse arengu edendamine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja koostöövõimaluste loomine.
Meie liikmeskonda kuuluvad nii pea sajandivanuste Eesti tekstiili- ja õmblustööstuse traditsioonide edasikandjaid kui ka dünaamiliselt arenevaid ettevõtteid, mis on loodud taas-iseseisvumise aegadel. Liidu liikmed on ühiskondlikult aktiivsed, oma valdkonna tunnustatud ja innovaatilised ettevõtted.

Tehnoloogia- ja loovusmahuka sektorina väärtustame olulist rolli, mida kannavad meie haridusasutustest liikmed - Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Kunstiakadeemia.

 

 

 

 

 

Kirjutage meile: