2020.A. KUTSE-EKSAMITE INFO: ÕMBLEJA, TASE 4

Eksami aeg ja koht: 9. juuni, kell 10.00,  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhine õpperühm, Katrameks OÜ (Narva)

 
Eksamikomisjoni esimees: Anźelika Mullaste, Hilding Anders AS
Liikmed:  Ruta Rannala, ERTL
               Ilona Tshernikov, Svarmil AS (TBC)

Kooli esindaja: Tatjana Dolgovskaja
 


Eksamitööde üldhindamine toimub 12. juunil  ERTL kontoris kl.14.30, eksamikomisjoni ja Kutsekomisjoni  esindajate poolt:

Eksamikomisjoni esimees: Anźelika Mullaste, Hilding Anders AS
Liikmed: Ruta Rannala, ERTL,

               Pille Nilp, Baltika Grupp

               Riina Tenno, Tallinna THK


Avalduste ja dokumentide vastuvõtt:

Koolilõpetajate avaldused registreerib kool; ERTL-le  esitatakse kooli teatis.