Kutsestandardid

EV  Kutsekoja juures tegutsev Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu on välja töötanud kõik sektori põhikutsete standardid.

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit on  kutseandjaks Õmbleja tase 3 ja 4 alal. Liit osaleb ka teiste erialaste põhikutsete standardite väljatöötamises.

Kutseandja kutsestandardid: