2018.a. kutse-eksamite info

Tavapärane kutse-eksamite toimumisperiood on mai - juuni; vastav teave avaldatakse siin vähemalt 45 päeva enne kutse-eksami toimumist, mh. :

1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koht ja tähtajad ning esitamise viisid,
2) hindamiste toimumise ajad,
3) tasu suurus kutse andmisega seotud kulude katteks,
4) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.