2018.a. kutse-eksamite info

2018. a. kutse-eksamid toimuvad:

31. mail ja 01. juunil  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse  Narva õppekohas, algusega kl. 11.00.

04. juunil Kuressaare Ametikoolis, algusega kl. 09.00.

Eksamikomisjonide liikmed:

31. mail ja 01. juunil:

Ruta Rannala, ERTL

Maiu Praakli, Tartu Kutsehariduskeskus

Ilona Tshernikov ja Viktoria Kangas, AS Svarmil

                           Kooli esindaja: Tatjana Dolgovskaja

04. juunil:                  

Sirje Riimaa, AS Baltika Grupp

Riina Tenno, Tallinna Tööstushariduskeskus

Maive Sein, Nurme Production OÜ

                         Kooli esindaja: Piret Paomees

 

Eksamitööde üldhindamine toimub 06. juunil ERTL kontoris, eksamikomisjonide ja Kutsekomisjoni  esindajate poolt.


Avalduste ja dokumentide vastuvõtt:

Koolilõpetajate avaldused ja dokumendid ning kooli teatis esitatakse koolide poolt. Muude taotlejate avaldused ja dokumendid esitatakse taotleja poolt.

Allkirjastatud avaldused ja dokumendid tuleb esitada kas tähitud kirjaga või digiallkirjaga kinnitatult elektronposti teel 

hiljemalt 30.aprillil, enne kl. 17.00 järgmistel kontaktandmetel:

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit,  Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn 

E-post: info@textile.ee


Tasu suurus kutse andmisega seotud kulude katteks: 
73 eurot koolilõpetajatele ja 247.07 eurot muudele taotlejatele. Tasule ei rakendu käibemaks.

Maksekorraldus või selle koopia kutse omistamisega seotud kulude tasumise kohta tuleb esitada koos avalduse ja muude dokumentidega. 

Maksekorralduse rekvisiidid:

EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT
SWEDBANK AS,  arvelduskonto  EE612200001120068086