Liidust

MTÜ EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT (ERTL) asutati 1993. aastal 18 ettevõtte poolt.
2017. aastal kuulub Liidu liikmeskonda 51 ettevõtet.

Liit on rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhieesmärgiks on rõiva- ja tekstiilitööstuse arengu edendamine ning Eesti rõiva- ja tekstiilitootjate ühiste huvide esindamine ja kaitsmine.
Liidu tegevust juhib volikogu ja juhatus.

Liidu tööd korraldab tegevteenistus.

Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC liige.

Oma eesmärkide saavutamiseks Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit:

  • annab regulaarselt üks korda kuus välja Infolehte oma liikmetele;
  • kirjastab erialaseid väljaandeid, mida Liidu liikmed saavad osta soodustingimustel;
  • kogub, vahendab ja levitab erialast informatsiooni;
  • arendab ettevõtjatevahelisi rahvusvahelisi kontakte, aga samuti loob ja arendab sidemeid teiste riikide asjaomaste organisatsioonidega;
  • korraldab Liidu liikmesettevõtetele kokkusaamisi, seminare ja muid teabeüritusi;
  • vahendab allhanketööde ja muid koostööpakkumisi;
  • esindab oma liikmeskonna huve soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisel, seadusandluse väljatöötamisel,
  • edendab kutsereformi jms.

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidul on täisliikmed ja assotsieerunud liikmed. Liidu täisliikmeks võivad astuda tekstiili-, trikotaaži- ja õmblusettevõtted, kui nad on registreeritud Eesti Vabariigis, kui nende toodangust enam kui 50% on toodetud Eestis ja nad on tuntud oma hea reputatsiooni poolest. Liidu assotsieerunud liikmeks võivad astuda rõiva- ja/või tekstiilitootmisega seotud organisatsioonid, kes teostavad oma huvisid läbi Liidu täisliikmete.

Liidu liikmeks astumiseks on vaja esitada kirjalik taotlus, liikmeks vastuvõtu otsustab volikogu.

Liitumisega kaasnevatest rahalistest väljaminekutest

Liitumismaksu suurus on 64 eurot, see on ühekordne maks.
Liikmesmaksu suurus Liidu assotsieerunud liikmele on 76,70 eurot kvartalis. Liidu täisliikme liikmemaks koosneb kahest osast: ERTL liikmemaksust ja ETTK liikmemaksust. ERTL liikmemaksu osa arvutatakse ettevõtte eelmise aasta netokäibest lähtudes järgmiselt:

Netokäive, tuhat eurot  Liikmemaks kvartalis, eurot
<192 76,70
193 – 319 95,90
320 – 638 115,00
639 – 958 134,20
959 – 1 916 191,70
1 917 – 3 195 306,80
3 196 – 4 792 383,50
4 793 – 6 390 460,20
6 391 – 9 586 498,50
9 587 – 22 368 575,20
22 369 – 38 346 766,90
> 38 347 1 150,40

Eesti Tööandjate Keskliidu (ETTK) liikmemaksu osa suuruseks on 0,20 eurot ühe töötaja kohta kvartalis. ETTK liikmemaksu osa maksimaalne suurus ühe ettevõtte kohta on 160 eurot kvartalis. Liikmemaksu tasutakse kvartalite kaupa vastavalt esitatud arvele, tavaliselt jooksva kvartali esimese kuu lõpuks.