Liidust

MTÜ EESTI RÕIVA- JA TEKSTIILILIIT (ERTL) asutati 1993. aastal 18 ettevõtte poolt.

Liit on rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhieesmärgiks on rõiva- ja tekstiilitööstuse arengu edendamine ning Eesti rõiva- ja tekstiilitootjate ühiste huvide esindamine ja kaitsmine.
Liidu tegevust juhib volikogu ja juhatus.

Liidu tööd korraldab tegevteenistus.

Liit on  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC liige.

Oma eesmärkide saavutamiseks Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit:

  • annab regulaarselt üks korda kuus välja Infolehte oma liikmetele;
  • kirjastab erialaseid väljaandeid, mida Liidu liikmed saavad osta soodustingimustel;
  • kogub, vahendab ja levitab erialast informatsiooni;
  • arendab ettevõtjatevahelisi rahvusvahelisi kontakte, aga samuti loob ja arendab sidemeid teiste riikide asjaomaste organisatsioonidega;
  • korraldab Liidu liikmesettevõtetele kokkusaamisi, seminare ja muid teabeüritusi;
  • vahendab allhanketööde, TA ja muid koostööpakkumisi;
  • esindab oma liikmeskonna huve soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisel, seadusandluse väljatöötamisel,
  • edendab kutse- ja kõrghariduse arengut.

Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidul on täisliikmed ja assotsieerunud liikmed. Liidu täisliikmeks võivad astuda tekstiili-, trikotaaži- ja õmblusettevõtted, kui nad on registreeritud Eesti Vabariigis, kui nende toodangust enam kui 50% on toodetud Eestis ja nad on tuntud oma hea reputatsiooni poolest. Liidu assotsieerunud liikmeks võivad astuda rõiva- ja/või tekstiilitootmisega seotud organisatsioonid, kes teostavad oma huvisid läbi Liidu täisliikmete.

Liidu liikmeks astumiseks on vaja esitada kirjalik taotlus, liikmeks vastuvõtu otsustab volikogu.

Liitumisega kaasnevatest rahalistest väljaminekutest

Liitumismaksu suurus on 64 eurot, see on ühekordne maks.
Liikmemaksu suurus oleneb liituja käibest - vt. kehtivad liikmemaksu määrad.