RÕIVA- JA TEKSTIILIALADE KUTSE-EDENDUS

 


Tulenevalt ERTL Põhikirjast (p.8.5) on rõiva-ja tekstiili valdkonna kutsealade ja hariduse edendamine oluline Liidu töösuund.

Kutseseaduse alusel  2016.a. loodi Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kutsekomisjon, mille eesmärk oli kutsete andmine  õmbleja 3. ja 4. taseme kutsealadel. 

ERTL oli perioodil 29.03.2016 - 28.03.2021  ametlik kutseandja õmbleja 3. ja 4. taseme kutsealadel. ERTL on osalenud ka muude kutsealade arendustöös.

Ebamõistliku riikliku haldus- ja finantskoormuse tõttu ei taotle ERTL juhatuse otsusel õmbleja kutsete  ametliku kutseandja õigusi uuel perioodil al.2021.a. Eelneva perioodi õmbleja 3. ja 4. taseme kutsealade eksamikorra ja - komisjonide kohta annab infot ERTL tegevjuht ja väljastatud kutsete kohta -  SA  Kutsekoda.

 


 

Alates 01.03.2022 toimub senise Rõivatootmise ja tekstiilitööstuse kutseala kutsekomisjoni reorganiseerimine  ERTL-i RÕIVA- JA TEKSTIILIALADE KUTSE-NÕUKOJAKS. 

ERTL-i  RÕIVA- JA TEKSTIILIALADE KUTSENÕUKOJA  STATUUDI ETTEVALMISTAMISEKS LUUAKSE  LAIAPÕHJALINE TÖÖRÜHM JA  SELLES ON PALUTUD OSALEMA KÕIGI VALDKONDLIKE ÕPPEASUTUSTE (üld-, kutse- ja kõrgharidus) ning ETTEVÕTETE ESINDAJAD.