2019.a. kutse-eksamid õmblejatele (tase 4)

02.05.2019

Avalikustatud on 2019.a.  õmblejate (tase 4) kutse-eksamite info:

03.juunil toimub eksam 4 kutseõppeasutuses ja kokku on teavitatud 52 taotlejat.