Eesti võimekaim tööandja on Ida-Virumaal tegutsev Svarmil AS

12.04.2019

Eesti Tööandjate Keskliit kuulutas võimekaimaks tööandjaks Kiviõlis tegutseva õmblusettevõtte Svarmil AS, kes pälvib tunnustuse järjepideva panuse eest vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse. Ettevõtte 250 töötajast on ligi viiendik vähenenud töövõimega.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsare sõnul on Svarmil hea näide sellest, kuidas kokku saavad ettevõtte vastutustundlikkus ja tööandja vajadused. „Tööjõupuudus on probleem, millega tuleb silmitsi seista aina suuremal hulgal ettevõtetel. Aidates läbimõeldult ja järjepidevalt vähenenud töövõimega inimesi tööjõuturule, võidavad mõlemad osapooled – ettevõte saab endale lojaalsed töötajad ning inimesed saavad ennast teostada,“ ütles Tamsar. „Svarmil on aastaid silma paistnud eelarvamusteta ja vähenenud töövõimega inimesi kaasavad värbamispoliitikaga ning nende kogemusest on tööandjatel palju õppida.“

Svarmil AS tehase juhataja Merle Roste sõnul ei ole vähenenud töövõimega inimeste värbamine olnud ettevõtte jaoks niivõrd teadlik strateegia, vaid pigem kohanemine uute tingimustega tööjõumaastikul. „Oleme püüdnud olla seadusemuudatustega kursis ja käia koolitustel, et teha õigeid otsuseid, kuidas hoida inimeste tervist,“ ütles Roste. „Samuti oleme teinud suurt teavitustööd ettevõttes sees ja täna on meil elementaarne organisatsioonikultuuri osa, et üksteise erinevustega arvestatakse. Mis puudutab värbamispoliitikat, siis leiame, et kui esimesel kohtumisel kõik ametikohaga kaasnevad terviseriskid ja töötaja erivajadused läbi rääkida, on tulemuseks hea töösuhe.“

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ütles, et vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tähendab tööandjale küll pingutust, kuid toob kaasa püsiva töösuhte ning kasvatab sallivust ja kohanemisvõimet kogu organisatsioonis. „Olen väga tänulik kõigile tööandjatele, kes meie inimesi kaasavad. Svarmili puhul on eriti tänuväärne, et ettevõte kaasab vähenenud töövõimega inimesi Ida-Virumaal, kus on traditsiooniliselt kõrge tööpuudus,“ lisas Habicht.