ERTL ÜLDKOOSOLEK

05.06.2023

01. juunil toimunud ERTL üldkoosolekul kinnitati liidu 2022. a. majandusaasta aruanne ja pikendati juhatuse liikmete volitusi.

Juhatuse liikmetana jätkavad Monika Onufreitšuk ja Mare-Ann Perkmann.

ERTL jätkab enda liikme-kõrgkoolide parimatele lõpetajatele preemiate välja-andmist ja  tekstiilioperaatori  töökoha-põhise õppe õppekava arendust.