EVS-EN ISO 3758:2024 "Tekstiil. Hooldustähistuse süsteem" avaldatud

01.03.2024

15.02.2024 on avaldatud EVS-EN ISO 3758:2024 "Tekstiil. Hooldustähistuse süsteem", mis asendab antud standardi 2021.a. versiooni.

Tegu on tõlkemeetodil ülevõetud standardiga ISO 3758, mis kehtestab graafiliste tingmärkide süsteemi ja määrab tekstiiltoodete tähistamise. Standard annab mh. teavet ka kõige äärmuslikemate hooldustoimingute kohta, mis ei põhjusta pöördumatut eseme kahjustumist tekstiilihooldusprotsessis, ja määrab kindlaks nende tingmärkide kasutamise hooldustähistuses.

Rahvusvaheline standard on Euroopas avaldatud standardina EN ISO 3758:2023.

Tekstiiltoodete mitmekesisus ning puhastus- ja hooldustoimingute areng teevad raskeks ja tihti võimatuks üksnes toodet üle vaadates otsustada, milline puhastus- ja hooldustoiming on sobivaim. Tarbijate ja tootjate, aga ka pesulate ja keemilise puhastuse töökodade abistamiseks töötati välja graafiliste tingmärkide süsteem.

ISO 3758 hõlmab järgmiseid koduseid puhastustoiminguid:

— pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine;

— ka on hõlmatud professionaalsed tekstiilihooldusprotseduurid keemilises ja märgpuhastuses, kuid välja on arvatud tööstuslik pesu ja professionaalne vaibapuhastustus.

Koduse puhastustoimingu tingmärgiga edastatud teavet tunnustatakse siiski ka kui abivahendit professionaalsetele puhastajatele ja pesulatele.

ISO 3758 (ja  nii ka EVS-EN ISO 3758) rakendub kõigile tekstiilitoodetele, välja arvatud pehme mööbli mitte-eemaldatavad katted, madratsite mitte-eemaldatavad katted, vaibad ja matid, mis nõuavad professionaalset vaibapuhastust. Need tooted on välja jäetud spetsiifiliste puhastusprotsesside tõttu, mida antud standardis ei ole täpsustatud.

Tutvuge standardiga lähemalt: https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-3758-2024