HARNO PROJEKTI „ROHEOSKUSED ETTEVÕTETE ROHEPÖÖRDE TOETAMISEKS“ KOHTUMINE JA TÖÖTOAD

31.05.2024

"Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ loodud konsortsiumi  8 „Keemia-tehnoloogia ja protsessid; Materjalide töötlemine; Tekstiil, rõivad“  partnerite seminar ja töögruppide töö toimus 28.mail TTÜ-s. 
Lisaks ERTL tegevjuhile osalesid ERTL  liikmete – TTÜ ja Tallinna Tehnikakõrgkoolide eksperdid. Kutseõppeasutustest kuuluvad töörühma Tallinna KHK ja Pärnumaa KHK.

Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel viiakse 2023.–2026. aastani meetme „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks" raames ellu roheoskuste arendamise programmi. Programmi abil toetatakse ettevõtete rohepöördeks vajalike oskuste arendamist. Eeskätt nende oskuste, mis hõlmavad nii üldoskusi, kui ka erialaspetsiifilisi roheoskusi. Projekti ülevaade: