OSKA uuring avalikustatud

22.06.2018

Olulisemad faktid:

Järgmise 10 aasta jooksul hõive rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuses väheneb, nt.

• Õmblejate ametikohtade arv väheneb 20%.
• Ärimudelite muutus toob kaasa konstruktorite, tootearendustehnoloogide ja operaatorite töökohtade arvu kasvu.

Jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb ettevõtjatel tegeleda tootearenduse ja tootmise automatiseerimisega:

• Rõiva- ja nahatööstuses on võrreldes kogu töötleva tööstusega madal nii palk kui tööviljakus.
• Kogu töötleva tööstuse investeeringutest tehakse vaid 2,8% rõiva-, tekstiili- ja nahatööstusesse.
• Lisandväärtuse suurendamine, tootlikkuse kasvatamine ning tootmise automatiseerimine aitavad ka leevendada tööjõupuudust.

Konstruktorite, tehnoloogide ja tehnikute erialade lõpetajaid ei ole piisavalt.

Sisseastujate arv konstruktorite ja tehnoloogide õppesse on oluliselt vähenenud, 2016/17 õppeaastal asus 44% vähem tudengeid konstruktoriks või tehnoloogiks õppima kui neli aastat varem.

Tehnikuid koolitatakse vajadusest vähem, nt.:

Mehhatroonikute õppe puudumine Pärnus mõjutab sealseid suuri rõiva- ja tekstiilitööstuse ettevõtteid.
Operaatorite tasemeõpet hetkel ei toimu, samas on tööjõuvajadus suur.

Kaaluda tuleks täienduskoolituskursuste avamist, nt.:

Õmblejaõpet tuleks pakkuda täienduskoolitustel.


Taust

Vastuvõetute arv õmblejate kutseõppesse on vähenenud viimase viie aastaga 33%.
Alla 25-aastaste õppurite osakaal sisseastujate hulgas väheneb pidevalt.
Ärimudeli muutus toob kaasa uute oskuste vajaduse - eriti oluliseks saavad valdkonnaspetsiifilised IKT-kompetentsid, mehaanika- ja elektroonikaalased teadmised, materjalitundmine, turundusoskus ning analüüsivõime.

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on ettevõtetel vaja muuta ärimudeleid selliselt, et tekiks parem väärtuspakkumine.

Valdkonna ettevõtetes töötab põhikutsealadel pea 13 000 inimest, mis moodustab ca 2,1 % kõigist Eesti töötajatest.
Valdkonna erialast haridust pakuvad:
kõrghariduses Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikool, Euroakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool;                              kutseõppes 9 kutseõppeasutust, olulisematena Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Tööstushariduskeskus ja Tartu Kutsehariduskeskus.