Tööstuse digitaliseerimise diagnostikate tagasisideankeet ettevõtetele

08.12.2017

EAS koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on IKT arenguprogrammi raames välja töötamas meedet Eesti tööstusettevõtetele digitaliseerimise diagnostikate läbiviimiseks. 

Digitaliseerimise diganostika käigus antakse ülevaade ettevõtte sisestest kitsaskohtadest ja tuuakse välja lahendusettepanekud efektiivsuste tõstmiseks läbi ettevõtte protsesside digitaliseerimise.

Ootame Teie tagasisidet kolmapäevaks, 13. detsembriks 2017.

Ankeet asub siin.